THỐNG KÊ ĐẦU ĐUÔI LOTO

Chọn tỉnh thành
Khoảng thời gian xem:
Khoảng thời gian xem:
 
  • click vào các tính năng để sắp xếp tăng hoặc giảm dần

Kết quả thống kê đầu loto Miền Bắc 5 tuần

Số Số ngày chưa về Gan cực đại Lần xuất hiện Ngày về gần nhất
0 0 0 96 23/01/2021
1 0 1 117 23/01/2021
2 0 1 83 23/01/2021
3 0 0 85 23/01/2021
4 0 1 98 23/01/2021
5 1 1 79 22/01/2021
6 0 1 105 23/01/2021
7 1 1 86 22/01/2021
8 0 1 103 23/01/2021
9 0 1 93 23/01/2021