THỐNG KÊ ĐẦU ĐUÔI LOTO

Chọn tỉnh thành
Khoảng thời gian xem:
Khoảng thời gian xem:
 
  • click vào các tính năng để sắp xếp tăng hoặc giảm dần

Kết quả thống kê đầu loto Miền Bắc 5 tuần

Số Số ngày chưa về Gan cực đại Lần xuất hiện Ngày về gần nhất
0 0 0 101 25/10/2020
1 0 2 100 25/10/2020
2 1 2 94 24/10/2020
3 0 1 97 25/10/2020
4 0 1 89 25/10/2020
5 0 1 70 25/10/2020
6 0 1 97 25/10/2020
7 0 1 90 25/10/2020
8 0 1 95 25/10/2020
9 0 1 112 25/10/2020