THỐNG KÊ ĐẦU ĐUÔI LOTO

Chọn tỉnh thành
Khoảng thời gian xem:
Khoảng thời gian xem:
 
  • click vào các tính năng để sắp xếp tăng hoặc giảm dần

Kết quả thống kê đầu loto Miền Bắc 5 tuần

Số Số ngày chưa về Gan cực đại Lần xuất hiện Ngày về gần nhất
0 0 1 89 27/10/2021
1 0 1 107 27/10/2021
2 0 1 115 27/10/2021
3 0 1 91 27/10/2021
4 0 1 97 27/10/2021
5 1 1 88 26/10/2021
6 0 0 99 27/10/2021
7 0 2 95 27/10/2021
8 0 1 80 27/10/2021
9 0 1 84 27/10/2021