THỐNG KÊ ĐẦU ĐUÔI LOTO

Chọn tỉnh thành
Khoảng thời gian xem:
Khoảng thời gian xem:
 
  • click vào các tính năng để sắp xếp tăng hoặc giảm dần

Kết quả thống kê đầu loto Miền Bắc 5 tuần

Số Số ngày chưa về Gan cực đại Lần xuất hiện Ngày về gần nhất
0 0 1 94 05/08/2021
1 0 2 94 05/08/2021
2 0 1 87 05/08/2021
3 1 1 98 04/08/2021
4 0 1 106 05/08/2021
5 0 2 81 05/08/2021
6 0 1 86 05/08/2021
7 0 1 92 05/08/2021
8 0 0 109 05/08/2021
9 0 1 98 05/08/2021