THỐNG KÊ ĐẦU ĐUÔI LOTO

Chọn tỉnh thành
Khoảng thời gian xem:
Khoảng thời gian xem:
 
  • click vào các tính năng để sắp xếp tăng hoặc giảm dần

Kết quả thống kê đầu loto Miền Bắc 5 tuần

Số Số ngày chưa về Gan cực đại Lần xuất hiện Ngày về gần nhất
0 0 1 108 19/04/2021
1 0 0 106 19/04/2021
2 1 1 76 18/04/2021
3 0 1 100 19/04/2021
4 0 2 94 19/04/2021
5 0 1 107 19/04/2021
6 0 1 90 19/04/2021
7 0 2 78 19/04/2021
8 0 0 104 19/04/2021
9 0 1 82 19/04/2021