THỐNG KÊ ĐẦU ĐUÔI LOTO

Chọn tỉnh thành
Khoảng thời gian xem:
Khoảng thời gian xem:
 
  • click vào các tính năng để sắp xếp tăng hoặc giảm dần

Kết quả thống kê đầu loto Miền Bắc 5 tuần

Số Số ngày chưa về Gan cực đại Lần xuất hiện Ngày về gần nhất
0 0 1 68 30/01/2023
1 0 1 83 30/01/2023
2 0 1 72 30/01/2023
3 0 1 91 30/01/2023
4 0 1 93 30/01/2023
5 0 1 85 30/01/2023
6 0 1 89 30/01/2023
7 0 2 80 30/01/2023
8 0 1 92 30/01/2023
9 0 2 84 30/01/2023