THỐNG KÊ ĐẦU ĐUÔI LOTO

Chọn tỉnh thành
Khoảng thời gian xem:
Khoảng thời gian xem:
 
  • click vào các tính năng để sắp xếp tăng hoặc giảm dần

Kết quả thống kê đầu loto Miền Bắc 5 tuần

Số Số ngày chưa về Gan cực đại Lần xuất hiện Ngày về gần nhất
0 0 1 97 27/05/2022
1 0 1 120 27/05/2022
2 0 1 81 27/05/2022
3 0 1 89 27/05/2022
4 0 1 109 27/05/2022
5 0 0 118 27/05/2022
6 0 2 87 27/05/2022
7 0 0 103 27/05/2022
8 0 1 72 27/05/2022
9 0 1 96 27/05/2022