THỐNG KÊ ĐẦU ĐUÔI LOTO

Chọn tỉnh thành
Khoảng thời gian xem:
Khoảng thời gian xem:
 
  • click vào các tính năng để sắp xếp tăng hoặc giảm dần

Kết quả thống kê đầu loto Miền Bắc 5 tuần

Số Số ngày chưa về Gan cực đại Lần xuất hiện Ngày về gần nhất
0 0 1 102 30/09/2023
1 0 0 99 30/09/2023
2 0 1 104 30/09/2023
3 0 1 85 30/09/2023
4 0 1 87 30/09/2023
5 0 1 88 30/09/2023
6 0 1 95 30/09/2023
7 0 1 92 30/09/2023
8 1 1 93 29/09/2023
9 1 1 100 29/09/2023