THỐNG KÊ ĐẦU ĐUÔI LOTO

Chọn tỉnh thành
Khoảng thời gian xem:
Khoảng thời gian xem:
 
  • click vào các tính năng để sắp xếp tăng hoặc giảm dần

Kết quả thống kê đầu loto Miền Bắc 5 tuần

Số Số ngày chưa về Gan cực đại Lần xuất hiện Ngày về gần nhất
0 0 1 95 14/07/2024
1 0 1 89 14/07/2024
2 0 1 105 14/07/2024
3 0 1 88 14/07/2024
4 0 1 95 14/07/2024
5 0 1 102 14/07/2024
6 0 1 103 14/07/2024
7 0 0 106 14/07/2024
8 1 1 87 13/07/2024
9 0 0 102 14/07/2024