THỐNG KÊ LOTO RƠI

Chọn tỉnh thành
Khoảng thời gian xem:
 
  • Click vào các cặp số để biết thêm chi tiết.

Kết quả thống kê loto rơi Miền Bắc 5 tuần

Trong 5 tuần, có 8 lần xuất hiện Lô Rơi:

88 05 93 95 54 13 83 85

Gan cực đại: 12 ngày

Số ngày chưa có lô rơi: 12 ngày