THỐNG KÊ LOTO RƠI

Chọn tỉnh thành
Khoảng thời gian xem:
 
  • Click vào các cặp số để biết thêm chi tiết.

Kết quả thống kê loto rơi Miền Bắc 5 tuần

Trong 5 tuần, có 7 lần xuất hiện Lô Rơi:

09 22 28 45 47 54 73

Gan cực đại: 9 ngày

Số ngày chưa có lô rơi: 9 ngày