THỐNG KÊ LOTO RƠI

Chọn tỉnh thành
Khoảng thời gian xem:
 
  • Click vào các cặp số để biết thêm chi tiết.

Kết quả thống kê loto rơi Miền Bắc 5 tuần

Trong 5 tuần, có 6 lần xuất hiện Lô Rơi:

96 98 12 31 56 82

Gan cực đại: 9 ngày

Số ngày chưa có lô rơi: 9 ngày