THỐNG KÊ LOTO RƠI

Chọn tỉnh thành
Khoảng thời gian xem:
 
  • Click vào các cặp số để biết thêm chi tiết.

Kết quả thống kê loto rơi Miền Bắc 5 tuần

Trong 5 tuần, có 10 lần xuất hiện Lô Rơi:

02 03 09 24 30 51 69 79 86 87

Gan cực đại: 13 ngày

Số ngày chưa có lô rơi: 13 ngày