Mở thưởng hôm nay - thứ 6 ngày 06-08-2021
Kết quả xổ số Miền Trung các thứ khác

Xổ Số Miền Trung 05/08/2021

Giải Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
G.8
83
35
51
G.7
013
040
554
G.6
0113
6571
8640
0110
8899
4563
2133
5358
2972
G.5
6605
7141
6222
G.4
92063
55128
96036
22575
03126
61295
67934
51538
95327
32668
31566
54463
58408
29312
51538
95327
32668
31566
54463
58408
29312
G.3
53614
17786
53485
71329
30943
77404
G.2
91583
49642
53125
G.1
29959
10791
24758
ĐB
845534
738313
257192
Đầu Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
0 5 8 1 4
1 3 3 4 0 2 3 8
2 6 8 7 9 2 3 5
3 4 4 6 5 8 1 3
4 0 0 1 2 3
5 9 1 4 8 8 8
6 3 3 3 6 8 9
7 1 5 2
8 3 3 6 5
9 5 1 9 2 7

Xổ Số Miền Trung 04/08/2021

Giải
G.8
tructiep
tructiep
G.7
tructiep
tructiep
G.6
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
G.5
tructiep
tructiep
G.4
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
G.3
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
G.2
tructiep
tructiep
G.1
tructiep
tructiep
ĐB
tructiep
tructiep
Đầu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Xổ Số Miền Trung 03/08/2021

Giải Quảng Nam
G.8
19
tructiep
G.7
493
tructiep
G.6
5795
8577
2397
tructiep
tructiep
tructiep
G.5
3020
tructiep
G.4
50533
04594
86799
45408
37654
82512
91224
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
G.3
42979
48327
tructiep
tructiep
G.2
24387
tructiep
G.1
70157
tructiep
ĐB
077173
tructiep
Đầu Quảng Nam
0 8
1 2 9
2 0 4 7
3 3
4
5 4 7
6
7 3 7 9
8 7
9 3 4 5 7 9

Xổ Số Miền Trung 02/08/2021

Giải
G.8
tructiep
tructiep
G.7
tructiep
tructiep
G.6
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
G.5
tructiep
tructiep
G.4
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
G.3
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
G.2
tructiep
tructiep
G.1
tructiep
tructiep
ĐB
tructiep
tructiep
Đầu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Xổ Số Miền Trung 01/08/2021

Giải
G.8
tructiep
tructiep
G.7
tructiep
tructiep
G.6
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
G.5
tructiep
tructiep
G.4
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
G.3
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
G.2
tructiep
tructiep
G.1
tructiep
tructiep
ĐB
tructiep
tructiep
Đầu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9